ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ 26 ธันวาคม 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ 26 ธันวาคม 2565

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร. ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาและ คณาจารย์เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแค่ฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา

 

bcnpy-26-12-65-1bcnpy-26-12-65-2bcnpy-26-12-65-3bcnpy-26-12-65-4bcnpy-26-12-65-5