ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ พระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ 20 ธันวาคม 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ พระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ 20 ธันวาคม 2565

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร. ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มอบหมายให้  คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

bcnpy1-20-12-65-1bcnpy1-20-12-65-2bcnpy1-20-12-65-3bcnpy1-20-12-65-4bcnpy1-20-12-65-5