วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ครบรอบ 40 ปี

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ครบรอบ 40 ปี

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร. ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาพยาบาล ร่วมบูชาพระพุทธรูปประจำวิทยาลัย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระภูมิ-เจ้าที่ ภายในวิทยาลัย และ สักการะพระราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ครบรอบ 40 ปี ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

 

bcnpy-1-16-12-65-1bcnpy-1-16-12-65-2bcnpy-1-16-12-65-3bcnpy-1-16-12-65-4bcnpy-1-16-12-65-5