พิธีลงนามถวานพระพรชัยมงคลและพิธีถวาย สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

พิธีลงนามถวานพระพรชัยมงคลและพิธีถวาย สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

bcnpy-24-7-63-01bcnpy-24-7-63-02bcnpy-24-7-63-03bcnpy-24-7-63-04bcnpy-24-7-63-05

วันที่ 24 กรกฎาคม 63 เวลสา 09.00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จัดพิธีลงนามถวานพระพรชัยมงคลและพิธีถวาย สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าอยู่หัว (28 กรกฏาคม) โดยมี ดร.พิมพิมล วงศ์ไชยา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบลบรมราชชนนี พะเยา เป็นประธานในพิธี นำเหล่าข้าราชการ พนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา