กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

bcnpy-17-7-63-1bcnpy-17-7-63-2bcnpy-17-7-63-3bcnpy-17-7-63-4bcnpy-17-7-63-5

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 งานวิทยาลัยคุณธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมา)  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข การพยาบาล และการแพทย์ อาทิ ก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี หรือ พอ.สว. เป็นหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่  โดยมี คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร ณ หน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา