ประสานแผนแหล่งฝึก วันที่ 26 มิถุนายน 2563

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ประสานแผนแหล่งฝึก วันที่ 26 มิถุนายน 2563

bcnpy-26-6-63-01bcnpy-26-6-63-03bcnpy-26-6-63-04bcnpy-26-6-63-05

วันที่ 26 มิ.ย 63 เวลา 13.00 น.โดยประมาณ ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมด้วย อ.สมัยพร อาขาล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และทีมคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตรเข้าร่วมประสานแผนแหล่งฝึก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาลัยเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงานของนักศึกษา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์