ทำความสะอาดบริเวณหน้าวิทยาลัย "ถนนสะอาด น่ามอง" วันที่ 26 มิถุนายน 2563

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ทำความสะอาดบริเวณหน้าวิทยาลัย "ถนนสะอาด น่ามอง" วันที่ 26 มิถุนายน 2563

bcnpy-26-6-63-3bcnpy-26-6-63-4bcnpy-26-6-63-2bcnpy-26-6-63-1

วันที่ 26 มิ.ย 63 เวลา 09.00 น. ผอ.ดร.ธานี  กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา นำทีมอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ทำความสะอาดบริเวณหน้าวิทยาลัย  "ถนนสะอาด น่ามอง" ประจำเดือนมิถุนายน 2563