ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ที่เคยประสบกับโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ที่เคยประสบกับโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019

bcnpy-19-6-63-3bcnpy-19-6-63-2bcnpy-19-6-63-1

วันที่ 19 มิ.ย.63 ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผอ.วพบ.พะเยา พร้อมด้วย ดร.กนกวรรณ  เอี่ยมชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.พัชรบูรณ์ ศรีวิชัย อ.อัมพร ยานะ อ.แดนชัย ชอบจิตร และคณะ

ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ที่เคยประสบกับโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)​ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา