สรุปประเด็นสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง 20 มีนาคม 2563

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

สรุปประเด็นสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง 20 มีนาคม 2563

bcnpy-logo-thai

สรุปประเด็นสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง 20 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ดาวน์โหลด