สรุปประเด็นสำคัญในการเข้าร่วมอบรมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 30-31 มกราคม 2563

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

สรุปประเด็นสำคัญในการเข้าร่วมอบรมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 30-31 มกราคม 2563

bcnpy-logo-thai

สรุปประเด็นสำคัญในการเข้าร่วมอบรมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ดาวน์โหลด