สรุปการประชุมวิชาการ เรื่อง"ความก้าวหน้า : เครือข่ายและการจัดการดูแลแผลและออสโตมี” ครั้งที่ 4

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

สรุปการประชุมวิชาการ เรื่อง"ความก้าวหน้า : เครือข่ายและการจัดการดูแลแผลและออสโตมี” ครั้งที่ 4

bcnpy-logo-thai

สรุปการประชุมวิชาการ เรื่อง"ความก้าวหน้า : เครือข่ายและการจัดการดูแลแผลและออสโตมี” ครั้งที่ 4

Update : Network and Nursing Management in Wound and Ostomy Care 2020

ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องแกรนด์วิว ศูนย์ประชุมนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด