การประชุมวิชาการ 3 rd Lanna stroke Conference 2019: Common Pitfalls in stroke Management วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

การประชุมวิชาการ 3 rd Lanna stroke Conference 2019: Common Pitfalls in stroke Management วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562

bcnpy-logo-thai

การประชุมวิชาการ

3 rd Lanna stroke Conference 2019: Common Pitfalls in stroke Management

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมโรงแรมเตอะเฮอริเทจ เชียงราย (The Heritage Chiang Rai) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ดาวน์โหลด