สรุปการประชุมวิชาการ Lanna Stroke Chiang Rai

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

สรุปการประชุมวิชาการ Lanna Stroke Chiang Rai

logo bcnpy thai

สรุปการประชุมวิชาการ Lanna Stroke Chiang Rai

การประชุมวิชาการ 3rd Lanna Stroke Conference 2019: Common Pitfalls in stroke Management

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะเฮอริเทจ เชียงราย

(The Heritage Chiang Rai) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ดาวน์โหลด