แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน และการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2563

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน และการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2563

bcnpy-logo-thai

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน และการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่างๆ

ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด  เอกสารประกาศ

 

* สอบถามการเงิน 054-431779 ต่อ 138