ค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียนอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2562

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียนอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2562

24-6-2562 15-07-19

 

ประกาศการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด  เอกสารแนบเพิ่มเติม

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ต้องจ่ายชำระค่าใช้จ่ายดังนี้

1. จ่ายชำระผ่านใบ Teller Payment จำนวนทั้งสิ้น 36,800.00 บาท (สามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ชำระครั้งแรก

ชำระเพิ่ม

14,200.00

22,600.00

 

2. นำเงินสดมาจ่ายชำระที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (ตามประกาศวิทยาลัยฯ ข้อ 2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ดังนี้

นักศึกษาชาย

นักศึกษาหญิง

13,750.00

14,100.00

1.  ดาวน์โหลด  ใบแจ้งชำระเงินhot1

2.  ดาวน์โหลด ตัวอย่างการกรอกใบแจ้งชำระเงินhot1

3.  ดาวน์โหลด  เอกสารประกาศการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2562

* สอบถามการเงิน 054-431779 ต่อ 138