การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561

logorat10

head-black

webv2-head2

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561
กลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ตารางสอน

ดาวน์โหลด Master plan 2561
   1 ปี  1  ภาคการเรียนที่ 1 , 2 
   2 ปี  2  ภาคการเรียนที่ 1 , 2เทอม2กลุ่มA , 2เทอม2กลุ่มB  ,3
   3 ปี  3  ภาคการเรียนที่ 2 
   4 ปี  4  ภาคการเรียนที่ 1