ค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียน อื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2561

logorat10

head-black

webv2-head2

ค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียน อื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2561

pay-2561

ประกาศการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด  เอกสารแนบเพิ่มเติม

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ต้องจ่ายชำระค่าใช้จ่ายดังนี้

1. จ่ายชำระผ่านใบ Teller Payment จำนวนทั้งสิ้น 40,400.00 บาท (สี่หมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

ชำระครั้งแรก

ชำระเพิ่ม

10,400.00

30,000.00

14,200.00

26,200.00

 

2. นำเงินสดมาจ่ายชำระที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (ตามประกาศวิทยาลัยฯ ข้อ 2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ดังนี้

นักศึกษาชาย

นักศึกษาหญิง

10,450.00

10,800.00

 

 

1.  ดาวน์โหลด  ใบแจ้งชำระเงินhot1

2.  ดาวน์โหลด ตัวอย่างการกรอกใบแจ้งชำระเงินhot1

3.  ดาวน์โหลด  เอกสารประกาศการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2561

 

* สอบถามการเงิน 054-431779 ต่อ 138