ค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียน อื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2560

logorat10

head-black

webv2-head2

ค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียน อื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2560

  money

ค่าใช้จ่ายประจำปีการศึกษา 2560 และ ใบแจ้งการชำระเงิน ในระบบ Teller Payment  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

 

ตามที่มีประกาศ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 (เพิ่มเติม)

ลงวันที่ 7 ก.ค. 60 นั้น ในการนี้วิทยาลัยฯ ขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่ม ดังนี้ นักศึกษาที่จ่ายชำระมาแล้ว

ครั้งที่ 1 จำนวน 14,200

ครั้งที่ 2 นักศึกษาชาย 29,450 นักศึกษาหญิง 29,500

และครั้งที่ 3 ขอให้นักศึกษาจ่ายเพิ่มดังนี้

นักศึกษาชาย 6,850.00 บาท

นักศึกษาหญิง 7,150.00 บาท

จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 

สอบถามการเงิน 054-431779 ต่อ 138

 

ดาวน์โหลด  ค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียน อื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2560 hot1

2 ใบแจ้งชำระเงิน >>>คลิก hot1

3 ตัวอย่างการกรอกใบแจ้งชำระเงิน >>> คลิก hot1 

ดาวน์โหลด เอกสารประกาศเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ แนบท้าย hot1 

5 ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 hot1

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาได้ประกาศเก็บค่าใช้จ่ายในปีการศึกษา 2560 เนื่องจากมีบางรายการในรายการค่าใช้จ่ายอื่น ข้อ 2 มีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันพระบรมราชชนก ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงแล้วจากหน้า web site ของวิทยาลัยพยาบาลฯ พะเยา ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย