ชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ

ชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ

bcnpy-logo-thai 

IMG 6400

ชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ

การแต่งตัวของนักศึกษาใหม่