ชมรมประชาสัมพันธ์

logorat10

head-black

webv2-head2

ชมรมประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับชมรม

 

กิจกรรมชมรม

-จัดรายการวิทยุ

-ประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยร่วมกับเจ้าหน้าที่

-จัดกิจกรรมวัดเด็กแห่งชาติร่วมกับ สวท.